NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC Auto Lux Trading SRL, societate înființată în conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/8147/23.07.2004, Cod Unic de Înregistrare RO16909717, cu sediul social în Constanța, Str. Dreptatii, Nr. 7, bl S, sc B, et3, ap 23, jud. Constanţa, reprezentantă legal de Dumitru Doru – Administrator, în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția persoanelor), datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.

Conform regulamentului, urmatoarele definitii sunt agreate de catre parti:
“Date cu caracter personal”:  sunt acele informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Persoana fizica identificabila este considerata persoana fizica  care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare,  un identificator online, e.t.c
“Beneficiar”: pasagerul curselor noastre regulate sau ocazionale;
„Operator”: desemneaza societatea SC Auto Lux Trading S.R.L care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor caracter personal
„Responsabil de prelucrare”:  SC Auto Lux Trading SRL  SRL sau Beneficiarul (in cazul activitatii de coletarie)
Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor cu caracter personal, precum si culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptatrea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora.
„Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine , in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal, pastarea si prelucrarea in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

 1. Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii:
  -date personale: nume, prenume, adresa, telefon; adresa email;
  -date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate
 1. Durata  prelucrarii. Localizarea fizica a datelor
  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioda de timp cat exista relatia comerciala intre parti, cu indeplinirea prevederilor aferente in Capitolul II, art 5, Regulamentul GDPR, cu referire la modul de prelucrare si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.
  Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate (“limitari legate de stocare”).
 1. Scopul prelucrării : Prelucram datele cu caracter personal in scopul legal al rezervarii unei calatorii pe cursele noastre sau ale partenerilor. Prelucrarea datelor este necesara pentru a facilita activitatea  de rezervare a locului in autovehicule, incasare, emitere bilet, comunicare permanenta cu pasagerii . Aceste date vor fi prelucrate in cadrul firmei noastre si vor fi folosite doar pentru analiza interna si statistica, pentru imbunatatirea serviciilor proprii si pot fi transferate  doar organelor abilitate la cerea acestora, respectind procedurile legale.

Mai exact, noi SC Auto Lux Trading SRL prelucram datele in urmatoarele scopuri
–  rezervarea locului in autovehicule, conform Conditiilor de transport.
–  realizarea unor interese legitime SC Auto Lux Trading SRL in beneficiul  pasagerului precum:

 • marketing direct privind promovarea propriilor servicii de transport, transport colete, promotii, reduceri de pret, etc;
 • evaluarea gradului de satisfactie al clientului;
 • determinarea /evaluarea nevoilor  de transport persoane si colete, prin mijloace automate sau nu, pentru a putea oferii servicii cit mai potrivite;
 • realizarea de analize statistice fara crearea de profituri individuale, inclusiv prin metode automate, pentru imbunatatirea propriilor servicii, sau in contextul unor posibile fuziuni, divizari,   achizitii, e.t.c;
 1. Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele:

 • pasagerii curselor noastre regulate sau ocazionale sau ale partenerilor;
 • destinatarii desemnati de Beneficiar si persoanele din cadrul Beneficiarilor care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terte persoane;
 • proprietarul datelor cu caracter personal este pasagerul, in cazul trasportului de persoane sau Beneficiarul, in cazul  transportului de colete.
 1. Drepturile  si obligatiile Transportatorului in calitate de Operator:

– Operatorul va prelucra datele in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
– Operatorul va prelucra datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intru-n mod incompatibil acestor scopuri;
– Operatorul se va asigura ca datele personale colectate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
– Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;
– Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;
-Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;
– Operatorul se asigura ca firmele subcontractante sa aibe desemenea implementate prevederile Regulamentului UE 679/2016.

 1. Drepturile Beneficiarului

Noul Regulament confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal, precum:
–  Dreptul de acces: Beneficiarul are dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele sale, iar daca da, sa ii oferim acces la aceste date precum si informatii  despre cum sunt prelucrate;
– Dreptul de portabilitate, adica Beneficiarul poate primi datele personale intr-un format structurat,  care poate fi citit automat, si ca aceste infortmatii, la cererea Beneficiarului, pot fi trimise altui operator;
–  Dreptul la opozitie vizeaza dreptul Beneficiarului de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal;
–  Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor personale inexacte;
–  Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, presupune dreptul Beneficiarului de a ii fi sterse datele colectate, fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau Beneficiarul si-a retras consimtamintul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, Beneficiarul se opune prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
–  Dreptul la restrictionarea prelucrarii se aplica atunci cind se contesta exactitatea datelor, pe o anumita perioada de timp suficienta pentru verificare datelor, daca prelucrarea datelor este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor, sau in cazul in care Transportatorul nu mai are nevoie de datele personale ale clientului in vederea prelucrarii, insa acesta le cere in vederea apararii unui drept in instanta;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC AUTO LUX TRADING  SRL, cu sediul în Mun. Constanța, Str. DREPTATII, Nr. 7, BL S, SC B, ET3, AP 23, jud. Constanța.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor,   SC AUTO LUX TRADING SRL, va răspunde acestei solicitări în termen de 30 zile de la primirea acesteia de către noi, în condițiile prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor.

Conditii generale:

– Pentru rezervarile efectuate telefonic, pasagerul este obligat sa furnizeze toate informatiile corecte, specifice rezervarii si anume: data, ora, nr telefon si adresa. In urma acestora, pasagerul va primi confirmarea rezervarii printr-un sms. In cazul in care informatiile sunt furnizate eronat, pasagerul risca sa isi piarda rezervarea fara a beneficia de returnarea integrala a biletului.

– pasagerul are obligatia sa raspunda apelului telefonic initiat de catre angajatii nostri astfel incat  plecarile catre aeroport sa nu fie periclitate  din cauza intarzierii pasagerilor. In cazul in care acest lucru nu se respecta, pasagerul risca sa isi piarda rezervarea fara a beneficia de returnarea integrala a biletului

– pasagerii care doresc sa fie preluati de la un punct fix si nu de la domiciliu, au obligatia sa se prezinte cu cel putin 15 minute inainte de plecarea stabilita in prealabil cu soferul.

– pasagerii care doresc sa fie preluati de la domiciliu vor fi contactati de catre sofer inainte,  in functie de traseul si timpul alocat fiecarei adrese astfel incat sa se respecte ora stabilita de plecare. ( marja alocata este de 45 minute inainte de ora de plecare).

– orele de plecare din Otopeni prestabite pot avea o marja de intarziere cu pana la 15 minute in functie de orarul de aterizare. In cazul intarzierii pasagerilor la ora de plecare stabilita in prealabil cu dispecerul, acestia vor fi incadrati in functie de disponibilitatea locurilor la urmatoarele masini. In cazul in care clientul refuza varianta mentionata anterior, pasagerul risca pierderea contravalorii biletului.

– in cazul in care datele personale sau datele si orele de calatorie au fost furnizate gresit atat telefonic cat si online pasagerul risca sa isi piarda rezervarea.

– contravaloarea biletului poate fi returnata doar in cazul anularii rezervarii cu minim 48 ore inainte.

In cazul tranferurilor ocazionale, respectiv excursii, clientul este obligat sa achite un avans de 10% din valoarea cursei care reprezinta garantia prestatorului privind rezervarea transferului,conform facturii emise. In cazul anularii transferului avansul de 10% va acoperi pierderile suferite de catre prestator.

In situatia pierderii/furtului bagajului transportat, compania nu isi asuma raspunderea privind despagubirea bunurilor.Pasagerii au obligatia sa isi supravegheze bagajele in timpul manipularii lor si anume in timpul imbarcarii, respectiv debarcarii pasagerilor. Transferul bagajelor din/in masina nu cade in sarcina transportatorului;

Limita maxima admisa pentru bagaje este unul de cala si unul de mana. Pentru bagajele suplimentare, pasagerii au obligatia sa achite contravaloarea a 20 RON/bagaj.

Pentru pasagerii care calatoresc cu animale de companie, se va percepe o taxa suplimentara de 50 RON.

SC Auto Lux Trading SRL nu este responsabila de intarzierile provocate de:

-asteptarile prelungite la frontiere; controalele autoritatilor de pe traseu; conditiile dificile de trafic; evenimentele neprevazute in trafic (accidente, ambuteiaje, incendii, viscol si zapada abundenta)

SC Auto Lux Trading SRL isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii si este indreptatita sa refuze transportul daca:

-tichetul nu a fost achitat integral de catre client; pasagerul ce urmeaza a se imbarca este in stare de ebrietate; pasagerii au un comportament neadecvat fata de ceilalti calatori sau fata de transportator.

Posesorul PREZENTEI REZERVARI ia cunostinta si accepta toate Conditiie Generale de Transport prezentate mai sus.

Pasagerii fără rezervare care se prezintă în aeroport vor achita un cost suplimentar de 10 RON față de tariful inițial.